INTERFACE DESIGN CZ

INTERFACE DESIGN

Mluvit jasně bez slov

HMI Human-Machine-Interface

Dobré HMI, neboli uživatelské rozhraní, vyžaduje jednoduchou a čistou manipulaci. Obsahuje pouze relevantní a požadované funkce. Navrhujeme řešení pro nejrůznější účely, od webových aplikací, přes zákaznické portály, až po řízení jeřábů. Uživatelské rozhraní přizpůsobujeme požadavkům projektu a spolu se zákazníkem nalézáme správnou cestu pro funkčnost a grafické znázornění. V případě potřeby vytvoříme zcela nový jazyk pro komunikaci mezi uživatelem a zařízením pro jednoduchou a intuitivní manipulaci.

USER INTERFACE

MANITOWOC software pro manipulaci s mobilními jeřáby
Digitální řemeslo

Výchozím bodem pro vytvoření uživatelského rozhraní je důkladná analýza, která zobrazuje aktuální situaci, dostupné možnosti, potřeby uživatelů, manipulaci, vzhled a ergonomii. Vyžaduje správný výběr komponent, hodnocení a posouzení odpovědnosti systému, který bude použiván.

DESIGN DISPLEJE

pro Manitowoc software manipulace jeřábů