1to1design

Instituto Cervantes

Tisk - Instituto Cervantes - pozvánky, letáky a víc u příležitosti kulturních akcí

Všechny tyto zásadně dvojjazyčné tiskoviny se řídí stejným vzorem. Hravý jazyk, hra s tradičními motivy, písmeny, barvami a tvary vyjadřuje jednak bohatost španělského jazyka, jednak i záměr Instituto Cervantes.