1to1design

Animace

Volkswagen – Prezentace interní spolupráce na příkladu chladiče oleje

Animace zobrazuje spojovací proces a výskyt nečekané chemické reakce, která posléze způsobila ekologický problém. Dobrá spolupráce zúčastněných vnitřních oddělení umožnila rychlé a efektivní vyřešení tohoto problému.