1to1design

Uživatelské rozhrání

Volkswagen Beetle - POI (Point Of Information) prezentace pro konfiguraci variant vozidla

 Der Beetle Car Configurator byl jeden z prvních systémů, ve kterém mohly být varianty vozu sestaveny samotným kupcem.