1to1design

Technický výkres

Manitowoc – konstrukční práce na vývoji GMK 4000 a GMK 5000

1to1 design vyvíjí kromě  konstrukce dílů z kompozitních materiálů a jejich tvarování také upevňovací prvky a spojující ocelové konstrukce. Zvláštní důraz se přitom klade na otázky sériové výroby, jednoduché montáže a kontroly kvality. 

Práce na tomto poli však nekončí zhotovením výkresů a dokumentace pro výrobu dílů – pokračuje stavbou prototypu a dohledem nad konečnou výrobou.