1to1design

Technický výkres

Synlift Systems – Process návrhu větrné elektráry

Design elektrárny je určován mnoha technickými parametry, vyplývajícími z její speciální konstrukce. Elektrárna
má působit dojmem technické vyspělosti a elegance, a hravé prvky ani zde , uprostřed větru neztrácejí uplatnění.

Zlatým hřebem tohoto zařízení a celé myšlenky  projektu je to, že se do větrných elektráren  zabuduje vedení vysokého napětí, takže přebírají i funkci stožárů. Tento jedinečný nápad vyžaduje komplexní   technické provedení.  I design se během
práce na projektu mění , je určován vnějšími parametry, ale stejně tak dává podněty  k technickým změnám.