1to1design

Osvětlení

Ocelový pylon – průmyslové centrum Ringgleishof v Braunschweigu - vývěstný štít pro nový průmyslový komplex

V areálu bývalé firmy Braunschweiger Turngeräte, sousedící přímo s Rinngleis, vzniklo průmyslové středisko. Osvícený ocelový pylon u vchodu slouží k orientaci a je zároveń vývěstným štítem pro nové jméno. Tento 5,60m vysoký ocelový element má vytvarovaný nápis, který ve tmě září červeně.