1to1design

Informační systémy

dpa-infocom - orientační tabule pro centrálu firmy

Pro rozlišení jednotlivých informačních odděleni kanceláře firmy dpa-infocom, vznikají tyto 1,70m vysoké kovové tabule. Na každé je příslušné logo a patřičný nápis.