1to1design

Právní dodatek

1to1design s.r.o. právní dodatek k webovým stránkám

Soukromé údaje
Asi jste si vědomi toho, že internet není bezpečným prostředím. Budeme podnikat všechny smysluplné kroky k tomu, abychom ochránili obsah komunikace mezi vámi a společností 1to1design s.r.o., ale nemůžeme plně ručit za jeho bezpečnost.

Autorská práva
všechny materiály na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a zákony na ochranu duševního vlastnictví a jsou majetkem  1to1design s.r.o..  Návštěvníci těchto stránek z nich nesmějí stahovat ani reprodukovat žádná data pro obchodní, ani osobní použití, není–li uvedeno jinak.
Povolení k reprodukci materiálů, na které se vztahují autorská práva patřící třetí straně, si zájemci musí opatřit přímo od těchto majitelů autorských práv.

Právní upozornění
byla podniknuta všechna známá opatření k zajištění kvality, přesnosti a spolehlivosti informací na těchto stránkách. 1to1design s.r.o. přesto:
- může přidávat, mazat nebo měnit materiály na svých stránkách bez předchozího upozornění.
- neručí za to, že všechny funkce stránek budou fungovat  nepřetržitě nebo bez chyb, že defekty budou opraveny, nebo že server, který je zpřístupňuje, neobsahuje viry a  jiné skryté chyby. Jste si vědomi, že na sebe berete zodpovědnost za implementaci dostačujících procedur, jako jsou antivirové  a další bezpečnostní kontroly, které vyhovují vašim konkrétním požadavkům na přesnost datového výstupu.
- neodpovídá za obsah jiných stránek , odkazovaných na těchto stránkách nebo na ně odkazující.

Ani firma 1to1design s.r.o., ani žádná z jejích poboček, partnerů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců nebo jiných zástupců není zodpovědná za škody vzniklé ve spojitosti s používáním těchto stránek, nebo dat, informací nebo produktů zde obsažených.  Používání těchto stránek bude posuzováno podle zákonů České republiky a tímto přijímáme exkluzivní jurisdikci českých soudů. Záměrem těchto stránek je pouze poskytování informací. Pokud hledáte radu ohledně jakýchkoliv záležitostí týkajících se stránek 1to1design.eu a informací na nich, obraťte se na nás se svým dotazem přímo.

Tato právní upozornění se vztahují ke všem dílčím stránkám 1to1design.eu